Välkommen till Recensera.se (”oss”, ”vi” eller ”vår”), som driver webbplatsen https://recensera.se/ (nedan kallad ”Tjänsten”). Denna integritetspolicy informerar dig om våra riktlinjer gällande insamling, användning och offentliggörande av personlig information när du använder vår Tjänst.

Insamling och användning av information

För att förbättra din upplevelse på vår Tjänst, samlar vi in data via Google Analytics och Google Ads. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, loggdata som din dators IP-adress, webbläsartyp, webbläsarversion, besökta sidor på vår Tjänst, tid och datum för ditt besök, och tiden som spenderas på dessa sidor. Denna information används endast för webbplatsanalys och för att förbättra våra tjänster.

Cookies

Vi använder cookies, som är små filer med begränsad mängd data lagrade på din enhet, för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Detta inkluderar cookies för webbplatsanalys och CookieYes, en cookie som lagrar ditt medgivande till vår användning av cookies. Du kan ställa in din webbläsare för att neka cookies, men vissa delar av vår Tjänst kanske inte fungerar som de ska utan dem.

Tredjepartsleverantörer

För att driva vår Tjänst anlitar vi tredjepartsföretag, inklusive Google för Analytics och affiliatenätverk för spårningslänkar till affiliateprodukter. Dessa tredjeparter har endast tillgång till din personliga information i den utsträckning som krävs för att utföra dessa tjänster åt oss och är inte tillåtna att använda eller avslöja din information för något annat syfte.

Barns integritet

Vår Tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år, kommer vi att vidta åtgärder för att radera denna information från våra servrar.

Överföring av data

Din information, inklusive personlig information, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför ditt lands jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i ditt land. Din användning av Tjänsten representerar ditt samtycke till denna överföring.

Säkerhetsåtgärder

Vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda din personliga information, men observera att ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring är 100% säker. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra säkerhetsåtgärder.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår Integritetspolicy från tid till annan och rekommenderar att du regelbundet granskar denna sida för eventuella ändringar.

Kontakta oss

För frågor om denna Integritetspolicy, kontakta oss via den information som tillhandahålls på vår webbplats.