Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen Recensera.se (nedan kallad ”Tjänsten”) som drivs av Recensera.se (nedan kallat ”oss”, ”vi” eller ”vår”).

Din åtkomst till och användning av Tjänsten är villkorad av din acceptans av och efterlevnad av dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att använda eller få tillgång till Tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte är överens med någon del av villkoren får du inte använda Tjänsten.

Immaterialrätt

Tjänsten och dess ursprungligt innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli exklusiv egendom för Recensera.se och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Recensera.se.

Recensera.se har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller praxis hos någon tredjepartswebbplats eller tjänst. Du erkänner vidare och samtycker till att Recensera.se inte ska vara ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av eller förlitan på sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och integritetspolicyerna för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller avstänga åtkomsten till vår Tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som av sin natur bör överleva uppsägningen kommer att överleva uppsägningen, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantifrågor, skadeståndsskyldighet och ansvarsbegränsningar.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”SÅ SOM DEN FINNS TILLGÄNGLIG” -basis. Tjänsten tillhandahålls utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller att den kommer att fungera utan avbrott.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka tillhandahålla minst 30 dagars meddelande innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig ändring kommer att avgöras enligt vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att använda eller få tillgång till vår Tjänst efter det att dessa revideringar har trätt i kraft, godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.