Användaravtal

Användaravtal

- Om du använder Recensera.se är du skyldig att hålla dig uppdaterad om detta användaravtal.

- Recensera .se är avsedd för privatpersoner och företag. Namn på kontaktperson skall alltid anges.

- Recensioner får inte innehålla information eller annonsera för liknande verksamhet som Recensera .se bedriver.

- Recensionen skall vara kort och beskriva det du säljer så bra som möjligt. Den får ej vara missvisande.

- Du får inte lägga in samma recension flera gånger.

- Recensionen måste läggas till rätt kategori.

- Recensioner som ej är kompletta, stötande eller innehåller olagligt innehåll får ej läggas in.

- Recensioner kan publiceras på andra webbplatser än Recensera.se. Genom att använda på Recensera.se godkänner du detta.

Recensera.se samarbetar med polisen när så krävs. Följ våra regler.